Terminarz spotkań

 
Spotykamy się w każdą trzecią środę miesiąca (oprócz wakacji) w Łódzkim Domu Kultury (ŁDK) przy ul. Traugutta 18 w Łodzi, o godzinie 18:00 w sali nr 408 lub 308.
Spotkania mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana fotografią przyrodniczą.
 
Spotkanie okręgowe
 
Terminy spotkań w 2019 roku:
- 16 stycznia 2019
- 20 lutego 2019
- 20 marca 2019
- 10 kwietnia 2019 *
- 17 kwietnia 2019 wybory **
- 15 maja 2019
- 19 czerwca 2019
- 18 września 2019
- 16 października 2019
- 20 listopada 2019
- 18 grudnia 2019
 *) kwietniowe spotkanie odbędzie się wyjątkowo w drugą środę miasiąca na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
**) zebranie wyborcze tylko dla członków Okręgu Łódzkiego ZPFP
parent menu item not found: "130"