HeaderSearchForm

Dzień lasu

 
(…) i gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie,
czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć,
patrzy w las jak w śmieszny rysunek
i przeciera oślepłe oczy,
dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy
i na serce kładzie mech jak opatrunek.
Konstanty Ildefons Gałczyński „Kronika olsztyńska”

21 marca witamy kolejną wiosnę, a wraz z nią nadzieję na wiele fotograficznych poranków, mglistych pejzaży, szum ptasich skrzydeł, klangor żurawi i pierwszą zieleń liści.
21 marca to także dzień lasu, a las dla nas – fotografów przyrody – to miejsce szczególne. Oferuje bogactwo fotograficznych tematów, tak dla pasjonatów uwieczniających zwierzęta, jak i dla sympatyków pejzaży, roślin czy fotografii makro. Daje ukojenie.

Obszar naszego Okręgu w około 30 procentach pokrywają lasy. Głównie są to drzewostany sosnowe (około 64 %), brzozowe (9,5 %), świerkowe (8 %). Dąb, klon, wiąz, jesion i olcha na tutejszych terenach występują w mniejszości. Największe kompleksy leśne Warmii i Mazur to Puszcza Borecka, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Piska, Lasy Iławskie, Puszcza Romincka.

Lasy pełnią wiele funkcji, o których w naszym codziennym obcowaniu z naturą nawet nie myślimy. Pomijając funkcję gospodarczą, która odbija się nadmierną eksploatacją lasów, to przyczyniają się one do zmniejszenia efektu cieplarnianego, zatrzymują wodę z opadów atmosferycznych, regulując gospodarkę wodną, zapobiegają powodziom, chronią glebę przed erozją, degradacją, stepowieniem, zmniejszają siłę wiatrów, stanowią miejsce życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których występowanie w innym środowisku niż las jest niemożliwe. Las to najbogatszy ekosystem na Ziemi. To właśnie w lasach występuje 70% wszystkich, dziko żyjących gatunków (roślin, grzybów, zwierząt i mikroorganizmów). Lasy oczyszczają powietrze, produkując tlen. Las daje spokój. Coraz częściej cieszy się popularnością wśród poszukujących wyciszenia i oderwania od miejskiego zgiełku, a także uprawiających sport i turystykę pieszą.

Dzień lasu, to dzień szczególny, kiedy warto poświęcić chwilę na refleksję nad tym jak dużo otrzymujemy od natury, tak mało dając w zamian. A ponieważ dla nas – fotografów przyrody, las to miejsce niezwykle ważne, postanowiliśmy uczcić ten dzień prezentacją zdjęć wykonanych w lesie przez członków naszego Okręgu.

Zachęcamy do wyjścia w dniu dzisiejszym z aparatem do lasu. Cieszmy się nim, korzystajmy, doceniajmy, szanujmy i fotografujmy, pamiętając o zasadach etyki.
 
parent menu item not found: "130"