HeaderSearchForm

  • XV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

ORGANIZATORZY

 
Przez 15 lat dzięki życzliwości Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz zaangażowaniu Związku Polskich Fotografów Przyrody, w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie co roku ma miejsce wydarzenie o charakterze artystycznym i edukacyjnym – Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.
Festiwal ten ma na celu upowszechniać dorobek polskiej fotografii przyrodniczej, ukazywać piękno i bogactwo przyrody, a przez to - uczestniczyć w jej ochronie. Wśród coraz liczniejszego grona fotoamatorów festiwal ma promować zasady etyki fotografii przyrodniczej, tak aby fotografowanie przyrody nie czyniło szkód w otoczeniu. Jest też cenną okazją do wymiany doświadczeń, oraz przeglądu najciekawszych dokonań z zakresu fotografii dzikiej przyrody w Polsce. Promuje piękno polskiej przyrody za granicą oraz umożliwia zapoznanie się z czołową fotografią międzynarodową dzięki pokazom zaproszonych gości z innych krajów. 
Festiwal jest imprezą otwartą. Adresowany jest do wszystkich miłośników przyrody i fotografii. Co roku bierze w nim udział 400-500 uczestników z całego Kraju w ciągu dwóch dni festiwalowych.
 
 
ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY
 
Organizator XV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.
 
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo_zpfp.jpg
Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiająca fotografów przyrody w Polsce. Około 500 członków zgrupowanych w trzynastu okręgach działa na terenie całego kraju. Organizujemy wystawy, konkursy, plenery, spotkania i festiwale fotografii przyrodniczej. Publikujemy w uznanych czasopismach, książkach i albumach, zabieramy głos w mediach, na portalach społecznościowych, jesteśmy laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Prowadzimy strony internetowe, fanpage oraz blogi.
Stowarzyszenie jest otwarte na osoby fotografujące przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest rozwój fotografii przyrodniczej, edukacja i dbałość o jej etyczny charakter, ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Polski.
 
Organizatorem Festiwalu "Wizje Natury" jest Zarząd Główny ZPFP:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygmunt Urzędnik - Prezes ZPFP
 
Jerzy Łapiński - Wiceprezes ZPFP
 
Diana Maciąga - Sekretarz ZPFP
 
Radosław Siekierzyński - Skarbnik ZPFP
 
Paulina Surniak - Członek Zarządu ZPFP
 
Renata Stadnik - Członek Zarządu ZPFP
 
Krzysztof Jankowski - Członek Zarządu ZPFP
 
 
Ponadto w organizacji Festiwalu biorą udział:
 
Joanna Antosik-Żołądek - oprawa graficzna Festiwalu Wizje Natury i konkursu Fotograf Roku 2019 ZPFP (Okręg Mazowiecki ZPFP)
 
Michał Ludwiczak - oprawa graficzna konkursu pokazów Wizje Natury 2019 (Okręg Łódzki ZPFP)
 
Przemysław Jośko - fotograf Festiwalu Wizje Natury (Okręg Mazowiecki ZPFP)
 
Maciej Pietrzak - operator sprzętu audiowizualnego i komputerowego Festiwalu Wizje Natury (Okręg Wielkopolski ZPFP), któremu pomagała Daria Troczyńska (Okręg Łódzki ZPFP)
 
Grażyna Dębowska, Joanna Wegiera - obsługa sklepiku festiwalowego (Okręg Łódzki i Wielkopolski ZPFP)
 
Krzysztof Foryszewski - współorganizator akcji dobroczynnej „Ciastko dla zwierzaka” (Okręg Mazowiecki ZPFP) przy udziale członków Okręgu Mazowieckiego ZPFP.
 
 
 
KAMPINOSKI PARK NARODOWY
 
Współorganizator XV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.
 
 
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo_kpn.pngZielone płuca Warszawy, ostoja łosi, orlików, żurawi i ich bezcennych siedlisk – Kampinoski Park Narodowy ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne w 2000 roku wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”.
Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 I 1959 roku dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. Obejmuje swym zasięgiem, leżący w pradolinie Wisły, cały obszar Puszczy Kampinoskiej. Jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się, że może tutaj występować połowa, czyli ok. 16,5 tysiąca rodzimych gatunków zwierząt. Największym z 50 gatunków żyjących tu ssaków jest łoś, będący symbolem parku. Kampinoskie łosie wytępiono w połowie XIX stulecia i reintrodukowano do puszczy w 1951 roku.  Obecnie ich populacja liczy około 300 osobników. Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty, rysie i wilki, które po niemal 200 latach nieobecności powróciły w puszczańskie ostępy. Najbardziej wartościowe fragmenty parku objęte są ochroną ścisłą w 22 obszarach ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 4636 ha (ok. 12% pow. parku).
 
Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową dla stolicy. Odwiedzający mają do dyspozycji 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, trasy konne i 12 polan wypoczynkowych znajdujących się na obrzeżach parku.
 
KPN prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną głównie w dwóch placówkach: Centrum Edukacji w Izabelinie oraz Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy.
 
Współorganizatorem Festiwalu "Wizje Natury" jest Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego
 
Mirosław Markowski - Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
 
Małgorzata Mickiewicz - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego ds. Nauki, Edukacji i Udostępniania Parku
 
Janusz Jeziorski - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego d.s. Ochrony Przyrody
 
Małgorzata Wawryszuk – Główny Specjalista ds. Ochrony Przyrody Kierujący Centrum Edukacji
 
Jacek Metrycki - Główny Specjalista ds. Obsługi Parku
 
parent menu item not found: "130"